Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, legea nr. 299/2006

Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, legea nr. 299/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 13/07/2006 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 


Articol unic
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 11 din 26 ianuarie 2006 pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, adoptata in temeiul art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu urmatoarele modificari si completari: 
1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 5. - (1) Raspunderea pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive - stadioane, sali de sport, patinoare, terenuri de sport si alte spatii destinate activitatilor sportive - revine organizatorilor, care pot incheia in acest sens contracte de prestari de servicii, in conditiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administratiei si Internelor sau cu societati de paza si protectie si iau toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea cailor de acces si mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice." 
2. Litera f) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins: 
"f) sa asigure, in functie de gradul de risc, inregistrarea si supravegherea video a comportamentului suporterilor in incinta locului de desfasurare a competitiei sau jocului sportiv si in zona portilor de acces pe timpul afluirii, desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive si defluirii acestora, sistem care va fi conectat in punctul de conducere si coordonare a fortelor de ordine;". 
3. Dupa litera g) a articolului 10 se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins: 
"h) sa profereze ori sa scandeze cuvinte si expresii obscene sau care sa incite la xenofobie, la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta publica." 
4. Litera b) a articolului 12 va avea urmatorul cuprins: 
"b) cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 lit. a), b) si h);". 
5. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul nerespectarii obligatiilor instituite de prezenta ordonanta pentru spectatori si organizatori, suspendarea de a organiza competitii si jocuri sportive poate fi dispusa de federatia de specialitate." 
6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 13. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti si jandarmi." 
7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 21. - (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane constituie, in conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru fapte savarsite in legatura cu competitiile si jocurile sportive. 
(2) Cu ocazia declararii competitiilor si jocurilor sportive, in conditiile art. 8 lit. a), unitatea de jandarmi competenta teritorial comunica organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor carora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv."