Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • Ordonanta pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, ordonanta nr. 11/2006

Ordonanta pentru prevenirea si combaterea violentei in sport, ordonanta nr. 11/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 30/01/2006 


Aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 299/2006 Avand in vedere faptul ca prevenirea si combaterea violentei in sport constituie o prioritate a tuturor institutiilor statului cu atributii in acest sens, in conditiile exacerbarii acestui fenomen la nivel national si international, in scopul concertarii eforturilor tuturor institutiilor si organismelor cu atributii in acest domeniu, pentru stoparea producerii in apropierea si in locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive a unor asemenea fapte, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. 

Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1 
Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia sa asigure spectatorilor, jucatorilor si oficialilor protectie si securitate si sa ia toate masurile pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive, inainte, in timpul si dupa terminarea competitiei sau jocului. 

Art. 2 
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 
a) competitie sportiva - campionat sportiv organizat pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final; 
b) joc sportiv - intrecere sportiva care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international, care se disputa pe baza unui regulament, avand drept scop stabilirea unui invingator; 
c) organizator de competitii sau jocuri sportive - structura sportiva cu personalitate juridica, legal constituita si recunoscuta oficial, care are dreptul de a organiza competitii sau jocuri sportive; 
d) oficial - oricare conducator, membru al unei comisii, arbitru si arbitru asistent, observator, antrenor, preparator, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditati sau, dupa caz, autorizati in functiile ori pozitiile pe care le detin; 
e) grad de risc al competitiei sau jocului sportiv - nivelul posibilitatii producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice cu ocazia desfasurarii competitiei sau jocului sportiv; 
f) asigurarea ordinii publice - ansamblul masurilor ce se intreprind pentru respectarea legalitatii, prevenirea si descurajarea unor actiuni care vizeaza tulburari sociale sau manifestari de violenta pe timpul adunarilor si manifestatiilor publice, activitatilor culturale si sportive, precum si altor manifestari similare cu participare numeroasa; 
g) restabilirea ordinii publice - ansamblul masurilor intreprinse de fortele de ordine si rezultatul acestora de a readuce in starea initiala ordinea si siguranta publica grav tulburate; 
h) evacuarea spectatorilor - ansamblul masurilor de scoatere de catre structurile de ordine, in mod organizat, din locul de desfasurare a competitiei si jocurilor sportive, a unui grup de suporteri sau a tuturor participantilor; 
i) control corporal preventiv si al bagajelor - verificarea sumara a tinutei vestimentare si a bagajelor spectatorilor in scopul prevenirii introducerii in locurile de desfasurare a competitiei si jocurilor sportive a obiectelor si materialelor interzise. 

Art. 3 
Asigurarea ordinii publice pe traseele de deplasare catre stadioane, sali si alte locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive se realizeaza in mod nemijlocit de organele de politie si unitatile de jandarmi competente teritorial, care actioneaza si pentru desfasurarea normala a circulatiei pe drumurile publice. 

Art. 4 
Asigurarea ordinii publice in zona stadioanelor, salilor de sport si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive, pana la perimetrul zonei delimitate de portile unde se controleaza biletele de acces si se executa controlul corporal preventiv si al bagajelor, se realizeaza de unitatile de jandarmi competente teritorial. 

Art. 5 
(1) Raspunderea pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive - stadioane, sali de sport, patinoare, terenuri de sport si alte spatii destinate activitatilor sportive - revine organizatorilor, care incheie in acest sens contracte de prestari de servicii, in conditiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administratiei si Internelor sau cu societati de paza si protectie si iau toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea cailor de acces si mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice. 
(2) Masurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive se aproba de unitatea de jandarmi competenta teritorial. 
(3) Gradul de risc al competitiei sau jocului sportiv se stabileste de comandantul unitatii de jandarmi competente teritorial, impreuna cu organizatorul acestora, si se consemneaza in documentele de organizare a competitiei sau jocului sportiv. 
(4) Asigurarea ordinii publice in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive cu grad ridicat de risc se executa numai cu structuri specializate ale jandarmeriei, in conditiile legii. 

Art. 6 
Restabilirea ordinii publice in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive se executa de efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului actiunii, atunci cand acesta constata ca in urma producerii unor acte de violenta de catre participanti este pusa in pericol viata sau integritatea corporala a spectatorilor, jucatorilor, oficialilor sau a fortelor de ordine. 

Art. 7 
(1) Evacuarea spectatorilor din locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive, in situatia in care desfasurarea jocului sau competitiei in conditii de siguranta nu mai este posibila, se face de catre organizatorul competitiei sau jocului, prin delegatul oficial, care va solicita in scris interventia fortelor de ordine. 
(2) In situatia producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, a tulburarii grave a ordinii publice sau a altor situatii care pun in pericol viata, integritatea corporala ori sanatatea spectatorilor, jucatorilor, oficialilor sau a fortelor de ordine, comandantul fortelor de ordine poate decide evacuarea partiala ori totala a spectatorilor. 

Capitolul II - Obligatiile organizatorilorArt. 8 
Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive au urmatoarele obligatii: 
a) sa declare competitiile si jocurile sportive nationale si internationale la unitatea de jandarmi competenta teritorial, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii acestora, in vederea stabilirii masurilor de asigurare a ordinii publice; 
b) sa interzica accesul la competitiile si jocurile sportive persoanelor turbulente sau potential turbulente ori persoanelor carora le-a fost interzis accesul la competitiile sau jocurile sportive, ale caror date de identitate le-au fost comunicate, in conditiile art. 21 alin. (2), de unitatea de jandarmi competenta teritorial, persoanelor care sunt sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene, precum si persoanelor care au asupra lor bauturi alcoolice, faclii, torte, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, sticle, corpuri contondente, cutite, pumnale, sisuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere ori lovire; 
c) sa asigure locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul; 
d) sa interzica folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenta verbala si fizica sau la producerea de distrugeri; 
e) sa asigure un spatiu special destinat activitatii de conducere si coordonare a fortelor de ordine, care sa permita o buna vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor si care sa ofere conditiile necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii; 
f) sa asigure permanent inregistrarea si supravegherea video a comportamentului suporterilor in incinta locului de desfasurare a competitiei sau jocului sportiv si in zona portilor de acces pe timpul afluirii, desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive si defluirii acestora, sistem care va fi conectat in punctul de conducere si coordonare a fortelor de ordine; 
g) sa puna la dispozitie comandantului unitatii de jandarmi inregistrarea video efectuata in conditiile lit. f); 
h) sa interzica vanzarea bauturilor alcoolice in incinta locurilor de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive; 
i) sa se asigure ca bauturile a caror comercializare este permisa se distribuie numai in pahare din hartie sau din material plastic; 
j) sa se asigure ca punctele de desfacere a bauturilor a caror comercializare este permisa sunt pozitionate la fiecare sector de tribuna si peluza; 
k) sa asigure functionarea instalatiilor de apa curenta si a grupurilor sanitare, care vor fi amplasate astfel incat sa nu fie necesara deplasarea suporterilor dintr-un sector in altul; 
l) sa afiseze in locuri vizibile, la portile de acces, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in incinta locurilor de desfasurare a acestora, precum si sanctiunile care se aplica in astfel de cazuri; 
m) sa imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promotionale, care sunt distribuite cu ocazia desfasurarii competitiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse in incinta locurilor de desfasurare a acestora, precum si sanctiunile care se aplica in situatia nerespectarii acestor reguli; 
n) sa imprime pe toate documentele de acces sectorul, randul, precum si locul ce urmeaza a fi ocupat; 
o) sa interzica afisarea in locurile de desfasurare a competitiilor sau jocurilor sportive a emblemelor, pancartelor, banerelor, steagurilor sau a altor materiale de publicitate vizuala, care incita la denigrarea tarii, la xenofobie, la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta; 
p) sa controleze distribuirea biletelor, in limita locurilor admise, fara a depasi 90% din capacitatea stadionului; 
r) sa asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate in sectoare opuse si directionarea accesului acestora; 
s) sa asigure ocuparea de catre publicul spectator a locurilor prevazute pe biletele de acces, abonamente, invitatii sau alte documente de acces; 
s) sa aduca la cunostinta spectatorilor, la inceputul competitiei sau jocului sportiv, precum si in pauzele de joc, prin mijloace de comunicare, obligatiile care revin spectatorilor pe timpul desfasurarii intrecerii sportive, principiile spiritului de sportivitate, fair-play, ale ordinii si disciplinei, precum si mesajele transmise de fortele de ordine; 
t) sa asigure bariere si imprejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri si a terenului de joc, realizate prin constructii solide. 

Capitolul III - Obligatiile spectatorilorArt. 9 
Spectatorii sunt obligati sa respecte cu strictete masurile stabilite de organizatori si fortele de ordine pe traseele de deplasare catre locurile de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive, in apropierea si in incinta stadioanelor si a salilor de sport. 

Art. 10 
Spectatorilor le este interzis: 
a) sa introduca in stadioane, sali de sport sau in alte locuri de desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive bauturi alcoolice, faclii, artificii, petarde, torte, sticle, materiale explozive, incendiare ori fumigene, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene sau paralizante ori alte obiecte ce pot fi folosite la actiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violenta; 
b) sa introduca sau sa afiseze inscriptii, embleme, pancarte, banere, steaguri ori alte materiale de publicitate vizuala care incita la denigrarea tarii, la xenofobie, la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta publica; 
c) sa arunce cu obiecte in teren sau in directia altor spectatori; 
d) sa escaladeze gardul ce delimiteaza spatiul de joc sau sa intre pe spatiul de joc, cu exceptia cazurilor de forta majora; 
e) sa deterioreze sau sa distruga mobilierul, instalatiile ori amenajarile existente in interiorul locurilor de desfasurare a manifestarilor sportive; 
f) sa ocupe alte locuri decat cele prevazute pe biletele de acces, abonamente, invitatii, sau alte documente de acces, fara permisiunea organizatorilor, cu exceptia cazurilor de forta majora; 
g) sa impiedice prin orice mijloace actiunea fortelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice. 

Capitolul IV - SanctiuniArt. 11 
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala. 

Art. 12 
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON), nerespectarea obligatiei prevazute la art. 10 lit. f); 
b) cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 lit. a) si b); 
c) cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 6.000 lei (RON), nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 lit. c), d), e) si g); 
d) cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 8 lit. a), b), c), d), h), i), j), l), m), n), o), s) si s); 
e) cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) si suspendarea pe o perioada de la o luna la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive, nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 8 lit. e), f), g), k), p), r) si t); 

Art. 13 
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti, jandarmi si de catre persoane special abilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, stabilite prin ordin al presedintelui acesteia. 
(2) Aplicarea sanctiunii complementare prevazute la art. 12 lit. e) se dispune de seful unitatii sau institutiei din care face parte agentul constatator. 

Art. 14 
In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la art. 12, contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. 

Art. 15 
(1) In situatia in care o persoana fizica este sanctionata contraventional de doua ori in decursul unui an pentru savarsirea faptelor prevazute la art. 10 sau pentru savarsirea, cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, a faptelor prevazute la art. 2 pct. 1, 2, 4, 14, 16, 17, 25, 26, 33 si 35 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, agentul constatator propune instantei de judecata competente teritorial aplicarea interzicerii accesului acestei persoane la unele competitii si jocuri sportive, ca sanctiune contraventionala complementara. 
(2) Nerespectarea hotararii instantei de judecata prin care s-a dispus aplicarea sanctiunii contraventionale complementare de interzicere a accesului la unele competitii si jocuri sportive constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 7.500 lei (RON). 
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se fac de persoanele prevazute la art. 13 alin. (1). 

Art. 16 
Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Capitolul V - Dispunerea si aplicarea sanctiunii complementare privind interzicerea accesului la unele competitii si jocuri sportiveArt. 17 
(1) Pentru aplicarea sanctiunii contraventionale complementare de interzicere a accesului la unele competitii si jocuri sportive, organul din care face parte agentul constatator sesizeaza de indata instanta de judecata. 
(2) Competenta de judecata apartine judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita ultima contraventie. 
(3) Presedintele judecatoriei fixeaza termen de urgenta, cu citarea contravenientului si a organului din care face parte agentul constatator. Termenul astfel stabilit nu poate depasi 3 zile de la data la care instanta a fost sesizata. 

Art. 18 
(1) Completul de judecata este format dintr-un singur judecator. 
(2) Contravenientul poate fi asistat de aparator. 
(3) In cazul in care contravenientul este minor, asistenta juridica este obligatorie. Instanta dispune citarea parintilor sau a reprezentantului legal al minorului. 
(4) Participarea procurorului la sedinta de judecata este obligatorie. 
(5) Instanta apreciaza, in baza probelor prezentate de organul din care face parte agentul constatator, asupra legalitatii si temeiniciei propunerii facute si pronunta una dintre urmatoarele solutii: 
a) aplica sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la unele competitii si jocuri sportive; 
b) respinge propunerea. 
(6) Totodata, instanta de judecata se pronunta si asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal de constatare a ultimei contraventii. 

Art. 19 
Aplicarea sanctiunii contraventionale complementare prevazute la art. 15 alin. (1) poate fi dispusa de instanta de judecata pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 3 ani. 

Art. 20 
(1) In dispozitivul hotararii se precizeaza genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis persoanei sanctionate sa participe. 
(2) Instanta comunica hotararea in termen de 10 zile persoanei sanctionate, organelor de politie si structurii de jandarmi de la locul de domiciliu sau resedinta al/a persoanei sanctionate, precum si Agentiei Nationale pentru Sport, in vederea luarii masurilor care se impun. 
(3) Hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus aplicarea sanctiunii contraventionale complementare poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspenda executarea hotararii. Instanta se pronunta in termen de 3 zile de la data primirii cererii. 

Art. 21 
(1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane constituie, in conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru fapte savarsite in legatura cu competitiile si jocurile sportive, precum si cu persoanele cunoscute ca turbulente sau potential turbulente. 
(2) Cu ocazia declararii competitiilor si jocurilor sportive, in conditiile art. 8 lit. a), unitatea de jandarmi competenta teritorial comunica organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor carora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv, precum si ale persoanelor turbulente sau potential turbulente. 

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 22 
(1) Prezenta ordonanta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, federatiile sportive nationale vor proceda la modificarea si completarea in mod corespunzator a regulamentelor de disciplina. 
(3) Pentru organizatorii de competitii si jocuri sportive care nu detin mijloacele tehnice necesare efectuarii inregistrarii video, prevederile art. 8 lit. f) si g) se aplica in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. 
(4) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 791/2004 pentru prevenirea si sanctionarea actelor de violenta si iesirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 28 mai 2004.