Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
Marți, 12 August 2014 03:00

Despre Proiect

Servicii integrate de sprijin pentru victimele violentei in familie si persoanelor cu dizabilitati – ID 143222

Finantator: Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – OIR POSDRU Bucuresti Ilfov
Buget ESTUAR: 2.896.599,98 lei , contributia Estuar: 57.932,00 lei
Locaţia: Bucuresti, Giurgiu, Ploiesti, Cluj
Aplicant: Fundatia Pretuieste Viata
Parteneri:  Fundatia Estuar, Asociatia Telefonul Copilului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6
Perioada de implementare: 18 luni

Proiectul “Servicii integrate de sprijin pentru victimele violentei in familie si persoanelor cu dizabilitati” propune o serie de activitati adresate dezvoltarii capitalului uman (activitati de formare), vizeaza facilitarea participarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile si adreseaza o serie de masuri celorlalti actori din cadrul comunitatilor (angajatori, autoritati locale) pentru a spori flexibilitatea pietei muncii si a promova incluziunea. Formarea profesionala din cadrul proiectului se va adresa unui numar mare de beneficiari si va fi un proces puternic adaptat la piata muncii si la nevoile persoanelor din grupul tinta. Toate calificarile profesionale oferite in cadrul proiectului vor fi stabilite in urma unei analize a pieţei muncii, marind substantial sansele de angajare ale persoanelor din grupul tinta. Astfel prin „Imbunatatirea accesului si participarii persoanelor vulnerabile la piata muncii” sunt propuse instruiri personalizate pentru dezvoltarea competentelor de baza si calificarilor in afara sistemului de educatie formal. Aceasta abordare este prioritara pentru grupul tinta al proiectului, ale carui grad de participare la sistemul de educatie formal este foarte scazut (in special pentru persoanele cu dizabilitati). Prin functionare celor 4 Centre de Sprijin Integrat proiectul pune bazele unei abordari integrate, care combina programe de dezvoltare personala cu programe de formare profesionala, agregand metode diverse cum sunt consilierea si informarea, formarea, medierea, menite sa creasca in mod direct capacitatea de a ocupa un loc de munca si implicit angajabilitatea grupurilor vulnerabile. In acelasi timp proiectul promoveaza si contribuie direct la dezvoltarea parteneriatul public privat din mai multe perspective, deziderat mentionat in mod specific in documentele programatice DCI si POSDRU.

Obiective:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea si facilitarea accesului la Servicii Sociale Integrate, psiho-medico-sociale prin consiliere psihologica, psihiatrica, juridica, pentru 450 de persoane victime ale violentei in familie, si 200 persoane cu dizabilitati, prin cresterea participarii acestora la viata economica si sociala, promovarea unui mediu de viata sanatos si sensibilizarea si constientizarea societatii civile, liderilor de opinie si reprezentantilor administratiei publice centrale si locale asupra fenomenului violentei in familie.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Furnizarea de programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza, adaptate atat pietei muncii, cat si nevoilor grupului tinta. 650 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile (450 de persoane victime ale violentei in familie, si 200 persoane cu dizabilitati, vor urma un curs de calificare/recalificare, pe domenii adaptate pietei muncii si nevoilor beneficiarilor.
  2. Furnizarea serviciilor sociale integrate reprezentand servicii de informare, consiliere psihologica si consiliere psihiatrica, consiliere vocationala, juridica, asistenta pentru identificarea oportunitatilor de angajare prin intermediul a 4 Centre de Sprijin Integrat, pentru victimele violentei in familie si persoanelor cu dizabilitati.
  3. Dezvoltarea serviciilor de informare, asistenta juridica si consiliere on line astfel incat membrii grupului tinta format din victime ale violentei in familie sa poata regasi armonia in familie si echilibrul emotional prin intermediul “unui numar de telefon gratuit” Call center-ului pus la dispozitia grupului tinta;
  4. Sensibilizarea si constientizarea societatii civile, liderilor de opinie si reprezentantilor administratiei publice centrale si locale, asupra fenomenului violentei in familie prin realizarea unei campanii media, emisiuni pe tematica violentei in familie si a discriminarii.
  5. Schimbarea atitudinii sociale privind persoane cu dizabilitati, prin derularea unei campanii de informare si promovare privind abilitatile persoanelor cu dizabilitati, si sensibilizarea comunitatii cu privire la necesitatea promovarii incluziunii sociale.

 Despre partenerii proiectului

Fundația "Prețuiește Viața" este o organizație non-guvernamentală, înființată la începutul anului 2008, ce s-a născut ca un concept care are forța de a aduna oamenii umăr lângă umăr pentru a construi împreună, are puterea de a atrage atenția maselor în scopul educației și al solidarizării pentru idei benefice pentru evoluția lumii în care trăim;

Fundația Estuar a fost înființată în anul 1993, pentru a oferi opțiuni și alternative sociale adulțiilor cu probleme de sănătate mintală și pentru a facilita reintegrarea lor în comunitatea românească.
La nivel național, Fundația Estuar oferă de 20 de ani servicii de consiliere și informare, servicii de recuperare, reabilitare și reintegrare socială, terapie ocupațională, consiliere la domiciliu în București, Giurgiu, Ploiești, Cluj.
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înfiinţată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecţia copilului şi a serviciului public de asistenţă socială ce funcţionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Asociația Telefonul Copilului gestionează și furnizează serviciul unic european de asistență “Telefonul copilului” 116 111, implementat începând cu 1 octombrie 2008 și în România. Asociația Telefonul Copilului desfășoară următoarele activități: a) informare și consiliere cu privire la drepturile familiei și copilului; b) direcționarea către instituțiile în măsură să acorde asistentă necesară fiecărui caz, precum și urmărirea modului de soluționare a fiecărui caz, c) colaborarea pe bază de parteneriate cu instituții publice și private în domeniu; d) sesizarea autorităților și a opiniei publice privind încălcarea drepturilor copilului; e) propuneri de modificare a legislației în domeniu în scopul îmbunătățirii statutului copilului în societate. Serviciul a fost înființat în anul 2001 sub titulatura Linia Verde pentru Protecția Copilului și a fost promovat prin campaniile "Casa de Copii nu e acasă" și "Drepturile copilului sunt lege".